Welke impact heeft de Brexit op digitale handtekeningen?

Impact Brexit Digitale Handtekeningen

31 januari 2020 zal de geschiedenis in gaan als ‘Brexit Day’: op deze dag heeft het Verenigd Koninkrijk – na 47 jaar lidmaatschap – de Europese Unie officieel vaarwel gezegd. Wat betekent dit voor het landschap van digitale handtekeningen en dus uw digitale contracten? Een woordje uitleg.

Overgangsperiode

Hoewel de Brexit al enige tijd niet uit het nieuws weg te denken valt, is het duidelijk dat – door de vele mogelijke wijzigingen in voorschriften en regelgevingen – het vertrek van het VK uit de EU geen onmiddellijke gevolgen voor digitale transacties zal hebben. In het kader van het terugtrekkingsakkoord zijn het VK en de Europese Unie een overgangsperiode tot eind 2020 overeengekomen. Tijdens deze periode zullen beide partijen onderhandelen over bijkomende regelingen.

Het komt erop neer dat tijdens de overgangsperiode de regelgeving voor handel, reizen en zakendoen van vóór de Brexit van kracht blijft. Wat er daarna gebeurt, hangt af van wat de onderhandelingen in de loop van 2020 opleveren.

 

AVG & eIDAS

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en eIDAS (elektronische identificatie, authenticatie en vertrouwensdiensten) zijn regelgevingen van de Europese Unie. Zullen ze na de overgangsperiode nog gelden in het VK? Nee … niet helemaal.

Maar dat betekent niet dat we met z’n allen op een drastisch andere manier moeten gaan zakendoen. Bedrijven met afdelingen in het VK en de EU die met digitale handtekeningen en contracten werken, zullen hun bedrijfsprocessen waarschijnlijk niet erg veel moeten bijsturen. Het VK heeft in de aanloop naar de Brexit namelijk al voorbereidingen getroffen.

Hoewel de AVG een Europese verordening is, mag elk land deze uitbreiden met lokale regels die boven op deze algemene wetten en regelgevingen van toepassing zijn. Zo vaardigde het VK in 2018 de Data Protection Act 2018 uit als lokale aanvulling van de AVG. Dit verdrag blijft geldig. Bovendien worden de afspraken rond de AVG na de overgangsperiode rechtstreeks in de Britse wetgeving opgenomen en zullen ze dus naast de DPA 2018 van kracht zijn, zoals het Information Commissioner’s Office (ICO) al aangaf.

De eIDAS-verordening werd in het leven geroepen om elektronische transacties tussen lidstaten van de EU uniform en veilig te maken. eIDAS is binnen de Europese Unie van toepassing sinds 1 juli 2016. Deze Europese regelgeving had een rechtstreekse invloed op de Britse wetgeving en werd dan ook automatisch binnen het VK toegepast. Bepaalde specifieke uitbreidingen over het effect van, het toezicht op en de toepassing van eIDAS in het VK werden gebundeld in de Electronic Identification and Trust Services for Elecronic Transactions Regulations 2016, ook wel The UK eIDAS Regulations genoemd.

Deze uitbreidingen werden op 1 juli 2016 ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd en gingen in op 22 juli. Voor alle duidelijkheid: dit gebeurde na het eerste referendum over de Brexit. Het feit dat het VK een uitbreiding van een Europese verordening heeft goedgekeurd en doorgevoerd na de aankondiging dat het land uit de EU wilde stappen, is een duidelijk teken dat de Britten wellicht akkoord zullen gaan met de inhoud en regels van eIDAS.

 

Back to the future

“Wat nu?” Op die cruciale vraag wil iedereen het antwoord weten.

We kunnen nog niet helemaal zeker zijn, maar we kunnen een beredeneerde gok doen.

Nu de Brexit definitief is, zou het VK de toepasselijke regelgevingen kunnen herzien en aanpassen.

Maar dat is niet echt waarschijnlijk. Uiteraard moeten de Britten nieuwe systemen en regelgevingen voorzien, aangezien ze geen lid van de EU meer zijn. Naar verwachting zullen deze vrijwel gelijk zijn aan of toch zeker nauw verwant met de huidige Europese regelgevingen, om een zekere uniformiteit op het vlak van elektronische handtekeningen en identificatie te garanderen. In een document met veelgestelde vragen van de ICO staat dat eIDAS niet langer van toepassing zal zijn, maar dat de overheid van plan is om de eIDAS-regels in de Britse wetgeving te integreren. Nog geen 100% zekerheid dus, maar wel een zeer gunstig teken. Sinds de uitstapdatum en tijdens de overgangsperiode blijft de Britse eIDAS tot nader order van kracht.

Daarnaast heeft de Britse regering aangegeven dat de overdracht van gegevens van het VK naar de EER (Europese Economische Ruimte) niet zal worden ingeperkt. Op gegevens die de omgekeerde beweging maken zullen na de overgangsperiode de overdrachtsrichtlijnen van de AVG worden toegepast. Bedrijven die binnen het VK werkzaam zijn, moeten dus uitzoeken welke AVG-beschermingsmaatregelen ze actief moeten nemen voor een wettelijke en stabiele gegevensstroom naar het VK.

Kortom, we moeten ons hier nog niet te druk over maken. Hoewel er nog helemaal niets vastligt, blijkt uit tal van signalen dat paniek nergens voor nodig is. Denk maar aan de overgangsperiode, de positieve houding van de Britse regering tegenover de huidige EU-wetten en -regelgevingen omtrent digitale transacties en de bereidheid van beide partijen om in de toekomst zaken te blijven doen. Het ziet ernaar uit dat er niet zo veel zal veranderen … voorlopig toch.

 

Voor vragen over digitale handtekeningen, de wettelijke kaders of gegevensoverdracht mag u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u met plezier.

 

Connective eSignatures is nu Nitro Sign Premium

Connective is nu onderdeel van Nitro. Dit domein wordt weldra gedeactiveerd. Ga naar gonitro.com en blijf op de hoogte van de nieuwste updates en features van Nitro Sign Premium (voorheen Connective eSignatures).