Verkoopovereenkomst

Elektronische ondertekening van de verkoopovereenkomst

Waarom een verkoopovereenkomst elektronisch ondertekenen?

Een voorlopige verkoopovereenkomst komt tot stand na lang onderhandelen en veel geduld. Vervolgens moet de originele akte zo vlug mogelijk worden ondertekend zodat de toekomstige eigenaars hun vastgoedproject kunnen realiseren en de bemiddelaar zo snel mogelijk zijn commissie krijgt. In de praktijk blijkt het altijd lastig om de makelaar, de verkoper en de koper bij elkaar te krijgen en duurt het door alle administratieve handelingen soms wel 3 maanden voordat de definitieve verkoopovereenkomst wordt ondertekend.

Dus hoe eerder de voorlopige verkoopovereenkomst wordt ondertekend, hoe sneller de koop definitief wordt. En om te voorkomen dat dit moment steeds maar weer wordt uitgesteld omdat niet alle 3 de partijen tegelijk beschikbaar zijn, kunt u gebruik maken van een snelle, betrouwbare en handige oplossing en de voorlopige verkoopovereenkomst elektronisch ondertekenen.

Hoe sneller de voorlopige koopovereenkomst wordt ondertekend, hoe sneller de verkoop wordt gefinaliseerd

Een voorlopige verkoopovereenkomst elektronisch ondertekenen is net zo veilig en wettig als een ‘natte’ handtekening, maar u bespaart er wel een hoop tijd mee. In tegenstelling tot de definitieve verkoopovereenkomst hoeft de voorlopige verkoopovereenkomst niet in het bijzijn van een notaris te worden ondertekend. Dit kan ook bij de makelaar of op afstand.

Om u daarbij te helpen, biedt Connective een betrouwbare en veilige oplossing voor elektronische ondertekening van de verkoopovereenkomst.

De voordelen van elektronische ondertekening van de verkoopovereenkomst

Hoewel een ‘natte’ handtekening altijd zijn waarde heeft bewezen, is het de hoogste tijd om vastgoedtransacties soepeler te laten verlopen door middel van de digitale handtekening met al zijn voordelen.

Het bespaart tijd en gaat sneller.

Lukt het niet een datum te vinden om gezamenlijk rond de tafel te gaan zitten voor de ondertekening van de voorlopige vastgoedverkoopovereenkomst? Van nu af aan kunnen de verschillende partijen die bij de transactie betrokken zijn de voorlopige verkoopovereenkomst op afstand ondertekenen. Met de digitale handtekening wikkelt u niet alleen de verkoop sneller af, maar kunt u ook en vooral de herroepingstermijn en de termijn voor de opschortende voorwaarden sneller laten ingaan. Dit is een niet te onderschatten voordeel voor de verkoper als de koper op zijn beslissing terugkomt en het pand snel weer op de markt moet worden gebracht.

Een voorlopige verkoopovereenkomst veilig op afstand ondertekenen

Het digitaal ondertekenen van een voorlopig contract is uiterst veilig, waarbij niet alleen de datum en het tijdstip van ondertekening worden vastgelegd, maar ook de identiteit van de ondertekenaar en de integriteit van het document worden gewaarborgd. De gegevens worden gecodeerd en de ondertekenaars krijgen een PIN-code toegewezen zodat de officiële akte goed is beveiligd. Heel wat notarissen werken al met de elektronische handtekening voor de afwikkeling van de voorlopige verkoopovereenkomst.

Eenvoudig ondertekenen van de voorlopige verkoopovereenkomst

Met Connective eSignatures laat u met een paar muisklikken een voorlopige verkoopovereenkomst elektronisch ondertekenen. U uploadt de voorlopige verkoopovereenkomst in pdf- of Word-formaat op een beveiligd platform en e-mailt vervolgens een toegangslink naar de ondertekenaars. Om de akte voor ondertekening te kunnen openen heeft u een verificatiecode nodig (die u via mail of sms ontvangt) of kan u zich identificeren met een geverifieerde identiteit (bv itsme). U kunt de status van de elektronische ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst in realtime volgen en derden aansporen om de ondertekening ervan snel af te kunnen ronden.

Elektronische ondertekening van de voorlopige ververkoopovereenkomst:
wat zegt de wet hierover?

Volgens de Belgische wetgeving heeft een gekwalificeerde elektronische handtekening (QES) dezelfde juridische waarde als een ‘natte’ handtekening. Hierbij moet worden voldaan aan de eisen van de Europese eIDAS-verordening inzake een betrouwbare identificatie van de ondertekenaar en de integriteit van de getekende akte.

Connective eSignatures, onze oplossing voor elektronische ondertekening, voldoet aan deze en andere eisen (UETA, eSign Act enz.). De aankopende partij kan dus veilig en met een gerust hart een voorlopige verkoopovereenkomst elektronisch ondertekenen omdat deze manier van ondertekenen in het geval van een voorlopige verkoopovereenkomst voor een notaris volstaat als authentieke onderhandse ondertekening.

Elektronische ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst: hoe gaat dat in zijn werk?

Elektronische ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst biedt de aankopende en verkopende partij en de makelaar meerdere opties:

Ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst op afstand

Als het u niet lukt fysiek bij elkaar te komen en u de akte zo snel mogelijk wilt ondertekenen. Deze oplossing is vooral handig tijdens de lockdown of als u koste wat het kost wilt voorkomen dat u gebruik moet maken van een derde partij (gevolmachtigde).

Ondertekening van de voorlopige ververkoopovereenkomst face-to-face

U kunt de voorlopige verkoopovereenkomst natuurlijk ook elektronisch ondertekenen terwijl u fysiek bij de makelaar of de notaris op kantoor bent. U kunt de documenten digitaliseren en ze vanaf een tablet, smartphone of computer ondertekenen.

Wil je meer weten? Contacteer ons! Of beter nog: probeer het gewoon zelf uit!

Benieuwd hoe Connective eSignatures werkt?

Wil je met iemand van Connective praten?