Conformiteit

Ontdek ons engagement om de strengste regels en normen na te leven.

eIDAS logo

eIDAS

De eIDAS-verordening (nr. 910/2014) is een afkorting die staat voor electronic Identification, Authentication and trust Services (elektronische identificatie, authenticatie en vertrouwensdiensten). Dit is een Europese verordening die op 1 juli 2016 van kracht ging.

De digitale handtekeningoplossing Connective eSignatures, biedt de mogelijkheid om het volledige ondertekenproces van A tot Z te beheren. Een assessment, uitgevoerd door DLA Piper, bewijst dat de oplossing geschikt is voor alle soorten elektronische handtekeningen die voldoen aan de eIDAS-verordening.

TSP Certificering

De Europese eIDAS-verordening stelt de voorwaarden op waaraan Trust Service Providers [vertrouwensdienstverleners] (TSP’s) die op de interne markt vertrouwensdiensten aanbieden, moeten voldoen. Onder vertrouwensdiensten verstaan we, bijvoorbeeld, elektronische handtekeningen, authenticatie van websites, elektronisch aangetekend schrijven, enz.

Connective ontving het TSP-certificaat van LSTI. LSTI is een door de Europese Commissie erkende conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) die de bevoegdheid heeft om eIDAS-audits uit te voeren.

 

Signature Validation Service Practice statement

In dit document wordt beschreven aan welke praktijken we voldoen bij het beschikbaar stellen van de Connective Signature Validation Service (SVS) als Trust Service Provider.

Het document is gestructureerd zoals beschreven door Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Beleidsvereisten voor TSP´s die validatiediensten voor handtekeningen leveren (ETSI TS 119 441 V1.1.1) Bijlage A.

Signature Validation Service Policy

Dit document beschrijft de beleidsvoorwaarden die worden gevolgd voor de standaard Connective Signature Validation Service.

Dit document werd gestructureerd en opgesteld zoals beschreven door de ‘Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Signature Policies; Part 1: Building blocks and table of contents for human readable signature policy documents’ (ETSI TS 119 172-1 V1.1.1).

UETA & ESIGN Act

De Verenigde Staten, die een federale republiek van 50 staten zijn, heeft zowel federale als staatsverordeningen. Daarom zijn er twee wetten die de elektronische handtekening in de Verenigde Staten regelen: UETA (Uniform Electronic Transactions) Act & ESIGN Act.

Met de oplossingen van Connective kan je elektronisch ondertekenen terwijl je de vereisten van de ESIGN Act en de Uniform Electronic Transactions Act in de Verenigde Staten naleeft. Download de Whitepaper, opgesteld door DLA Piper en lees meer hoe de Connective eSignatures oplossing voldoet aan  onder andere UETA & eSign Act.

Zertes

Op 19 december 2003 ging ZertES van kracht, de Zwitserse federale wet rond het gebruik van certificatiediensten met elektronische handtekeningen. Deze wet bepaalt de voorwaarden waaronder verleners van vertrouwensdiensten gebruik mogen maken van certificatiediensten met elektronische handtekeningen.

ZertES laat toe om documenten elektronisch te ondertekenen op een wettelijk bindende manier. Gezien de geografische nabijheid van de Europese Gemeenschap is het niet verwonderlijk dat ZertES dicht aanleunt bij eIDAS, vooral dan als het gaat om de gelaagde structuur en de juridische waarde. ZertES heeft meerdere betrouwbaarheidsniveaus, waarvan het hoogste het QES-niveau is. Dit komt overeen met een handgeschreven handtekening en is verplicht voor veel officiële documenten. De eSignatures-oplossing van Connective werd door DLA Piper aan deze wet getoetst. eSignatures van Connective voldoet aan de Zwitserse vereisten voor elektronische handtekeningen.

Hong Kong electronic Signatures Law

Wetgeving in Hongkong

Electronic Transactions Ordinance (Cap. 553) – De Electronic Transactions Ordinance (Cap. 553) (ETO) voorziet in het wettelijk kader in Hongkong voor de erkenning van elektronische documenten, contracten en handtekeningen en verleent ze dezelfde juridische status als hun papieren tegenhangers.

De eSignatures oplossing van Connective werd door DLA Piper aan deze wet getoetst. eSignatures van Connective voldoet aan de vereisten van Hongkong voor elektronische handtekeningen.

Singapore law electronic signatures

Wetgeving in Singapore

De ETA is de wet die voorziet in de veiligheid en het gebruik van elektronische transacties in Singapore. De ETA werd voor het eerst uitgevaardigd in juli 1998 teneinde een wettelijke basis te leveren voor elektronische handtekeningen en elektronisch gevormde contracten zekerheid en voorspelbaarheid te verschaffen. De ETA voorziet in de wettelijke erkenning en het wettelijke gebruik van
elektronische handtekeningen en elektronische documenten, zodat er zekerheid wordt geboden voor elektronische transacties.

De eSignatures oplossing van Connective werd door DLA Piper aan deze wet getoetst. eSignatures van Connective voldoet aan de wettelijke vereisten van Singapore voor elektronische handtekeningen.

ISO-27001

ISO 27001

ISO 27001 is een internationale standaard voor de veiligheid, betrouwbaarheid en integriteit van gegevens en informatie, alsook voor de systemen die deze verwerken.

Connective is momenteel ISO 27001 klaar en doorloopt het certificeringsproces.

VOOR VRAGEN OVER DATABESCHERMING