Databescherming

Leer hoe we jouw persoonlijke gegevens verwerken & beschermen en hoe we voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

GDPR

Sinds 25 mei 2018 wordt de ‘Algemene verordening inzake gegevensbescherming’ of GDPR in alle EU-landen gehandhaafd. Deze Europese verordening inzake gegevensbescherming is van toepassing op alle bedrijven die persoonsgegevens van EU-burgers verwerken (d.w.z. alle gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd).

Op dagelijkse basis zorgt Connective ervoor dat aan alle GDPR-vereisten goed wordt voldaan.

WEBINAR

Hoe kan je voldoen aan GDPR?

Connective nodigt advocaat en GDPR expert Anneleen Vander Elstraeten van advocatenkantoor Four & Five uit om samen met ons de meest fundamentele elementen van GDPR uit te leggen tijdens een 30 minuten durende webinar. Download de opname nu.

Processing personal Data-11
Verwerken van persoonlijke gegevens

Afhankelijk van de diensten verwerkt Connective verschillende soorten persoonsgegevens met verschillende bewaartermijnen. Een gedetailleerd overzicht van de persoonlijke gegevens die worden verwerkt en de respectievelijke bewaartermijnen is beschikbaar op onze pagina Gegevensverwerking.

TOm
Technical and Organizational Measures (TOM)

In de Europese verordening van 27 april 2016/679 ( bekend als de algemene verordening inzake gegevensbescherming of GDPR) wordt bepaald dat voor de bescherming van persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen moeten worden genomen om een aan het risico aangepast beveiligingsniveau te waarborgen (artikel 32).

In dit document worden de technische en organisatorische maatregelen beschreven die Connective heeft genomen om te voldoen aan artikel 32.

Sub Processor
Sub-processors ingeschakeld door Connective

Een Sub-processor is een door Connective ingeschakelde derde partij die toegang heeft of kan krijgen tot persoonsgegevens of deze kan verwerken in het kader van de uitvoering van de licentievoorwaarden.

VOOR VRAGEN ROND DATABESCHERMING