Veelgestelde vragen (FAQ’s) Connective

Hoe documenten elektronisch ondertekenen? Wat is de juridische waarde van elektronische handtekeningen?
Hier vind je alle antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is Digital Transaction Management?

Het wijdverspreide gebruik van digitale technologieën zoals mobiele toestellen, cloudgebaseerde diensten en e-handtekeningen hebben de dynamiek van de markten waarop bedrijven actief zijn fundamenteel veranderd. Door deze ontwikkelingen moeten bedrijven tegenwoordig sneller en makkelijker resultaten boeken.  ‘Makkelijker’ houdt in dat alle potentiële obstakels om zaken te doen weggenomen worden voor hun klanten en personeelsleden.

Digital Transaction Management (DTM) of digitaal transactiebeheer maakt gebruik van deze technologieën om bedrijven te helpen het hele proces van het creëren, afhandelen en ondertekenen van overeenkomsten van a tot z te beheren en te controleren. DTM neemt de moeilijkheden weg die inherent zijn aan transacties waarmee doorgaans mensen, werkstromen, papierwerk, documentafhandeling, gegevensstromen en handtekeningen gepaard gaan om processen sneller, makkelijker, handiger, veiliger en conformer te maken.

Wat is een digitale handtekening?

Een digitale handtekening is een op cryptografie gebaseerde technologie. Een elektronische handtekening die gegenereerd wordt door middel van de technologie voor digitale handtekeningen is de elektronische tegenhanger van een document met notariële handtekening. Digitale handtekeningen gebruiken de standaarden en procedures van Public Key Infrastructure (PKI) om elektronische gegevens te ondertekenen met een cryptografische sleutel.

Een digitale handtekening waarborgt de integriteit van het ondertekende document. De inhoud van het bericht kan niet worden gewijzigd of gemanipuleerd zonder de geldigheid van de digitale handtekening te schenden. Een digitale handtekening garandeert echter niet altijd de identiteit van de verzender. Alleen wanneer een erkend certificaat de handtekening aan een persoon linkt, is de identiteit van die persoon wettelijk bevestigd. Deze erkende certificaten moeten worden afgegeven door een erkende certificeringsinstantie of gegenereerd worden door een veilig apparaat voor het maken van handtekeningen (bijvoorbeeld een eID).

De Europese wetgeving die e-handtekeningen reguleert, erkent deze verschillen met digitale handtekeningen. Wanneer erkende certificaten worden toegevoegd, zijn deze digitale handtekeningen onweerlegbaar, is hun juridische waarde wettelijk gewaarborgd en is er geen rechterlijke uitspraak vereist. Zie ook ‘Zijn de elektronische handtekeningen van Connective wettelijk erkend in Europa?’

Wat is een elektronische handtekening?

Een elektronische handtekening of e-handtekening is een juridisch concept. Het is de elektronische tegenhanger van een handtekening op papier en is dus rechtsgeldig. Ze legt de intentie vast van een persoon om in te stemmen met de inhoud en de algemene voorwaarden zoals bepaald in het (elektronische) document, contract of ander document waaraan de handtekening is gekoppeld.

Zijn de elektronische handtekeningen van Connective wettelijk erkend in Europa?

Ja. We bespreken de twee belangrijke wettelijke richtlijnen die de Europese Unie heeft opgesteld met betrekking tot e-handtekeningen.

 

Europese Richtlijn Elektronische Handtekeningen 1999/93/EG

De Richtlijn Elektronische Handtekeningen 1999/93/EG is een richtlijn van de Europese Unie over het gebruik van elektronische handtekeningen in elektronische contracten binnen de Europese Unie. Deze richtlijn bepaalt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat geavanceerde elektronische handtekeningen (op basis van een erkend certificaat en gecreëerd door een veilig middel voor het aanmaken van handtekeningen) voldoen aan de wettelijke vereisten voor een handtekening, op dezelfde manier dat handgeschreven handtekeningen ontvankelijk zijn in gerechtelijke procedures. De richtlijn onderscheidt drie niveaus van e-handtekeningen. eSignatures van Connective kan oplossingen aanbieden voor elk type e-handtekening, afhankelijk van het vereiste authenticatieniveau.

 

Basic elektronische handtekening

Deze e-handtekening wordt gebruikt voor identificatie. Ze zorgt ervoor dat de handtekening wordt geplaatst door de keyholder of sleutelhouder. Iedereen die de sleutel heeft, wordt gedefinieerd als de sleutelhouder en kan de identiteit van de eigenaar van de sleutel claimen. Een Basic elektronische handtekening wordt aanvaard als bewijs in gerechtelijke procedures, maar de rechtbank moet oordelen over haar juridische waarde.

Basic handtekeningen omvatten aanraakschermhandtekeningen, geschreven met of zonder een stylus op een tablet of op elk ander toestel. De handtekening op het aanraakscherm verbeteren met biometrische informatie (zoals de volgorde, de snelheid en de specifieke drukpunten van de handtekening) verandert het niveau van deze e-handtekening niet.

 

Geavanceerde elektronische handtekening

Een Advanced e-handtekening wordt aangemaakt door middel van technologie voor digitale handtekeningen. Ze wordt gebruikt voor zowel identificatiedoeleinden als om te garanderen dat de inhoud van het document dat ermee ondertekend wordt, niet veranderd of gemanipuleerd werd. De juridische waarde ervan heeft met andere woorden betrekking op de integriteit van het document. De identiteit van de ondertekenaar valt echter nog altijd onder de uitspraak van een rechtbank.

Advanced handtekeningen kunnen worden aangemaakt met behulp van bedrijfscertificaten, authenticatie in twee stappen (bijvoorbeeld met een sms-code of wachtwoord), bankkaartverificatie en andere methodes.

 

Gekwalificeerde geavanceerde elektronische handtekening 

Een Qualified Advanced e-handtekening wordt aangemaakt met behulp van technologie voor digitale handtekeningen en uitgebreid met een erkend certificaat. Dit laatste type e-handtekening garandeert authenticatie, integriteit, vertrouwelijkheid en omvat niet-afwijzing. De rechtbank kan geen beslissing nemen over de juridische waarde van deze gekwalificeerde handtekening: ze is wettelijk bepaald en is dus onweerlegbaar.

Qualified Advanced elektronische handtekeningen kunnen worden aangemaakt met een Belgische beID of een Europese eID.

 

Europese eIDAS-verordening (Verordening nr. 910/2014)

De verordening betreffende ‘Elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt’ geldt sinds september 2015. Diverse nationale implementaties van de Richtlijn 1999/93/EG door de lidstaten hebben geleid tot grensoverschrijdende interoperabiliteitsproblemen en hebben op die manier het EU-landschap gesegmenteerd en verstoringen op de interne markt veroorzaakt. Om die reden zal de eIDAS-verordening de Richtlijn 1999/93 vervangen. Het is voorzien dat deze laatste in juli 2016 herroepen wordt.

eIDAS behandelt een breed scala aan kwesties met betrekking tot identificatie en authenticatie in zowel de publieke als de private sector, en harmoniseert de wettelijke erkenning van e-handtekeningen in de hele EU. Zo schept de eIDAS-verordening een uitgebreid grens- en sectoroverschrijdend vertrouwenskader dat eerder ontbrak.

De eSignatures-oplossing van Connective voldoet aan de eIDAS-verordening.

Welke besturingssystemen ondersteunt Connective om documenten elektronisch te ondertekenen?

We ondersteunen zowel Microsoft Windows (XP, 7, 8 en 10) als Mac OS X (El Capitan & Yosemite). Daarnaast heeft onze eSignatures-oplossing een responsief ontwerp en werkt ze ook op de Apple iPad en tablets die op Android draaien. Onze eigen apps ondersteunen zowel iOS- als Android-toestellen.

Welke browsers ondersteunt Connective?

Windows:

Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome

 

Mac OS:

Safari
Mozilla Firefox
Google Chrome

Heb ik extra software nodig om documenten elektronisch te ondertekenen?

Neen. De eSignatures-oplossingen van Connective werken volgens het ‘zero footprint’-principe, wat betekent dat je geen extra middleware hoeft te installeren. Bij het eerste gebruik van eSignatures van Connective wordt alleen een kleine extensie aan je browser toegevoegd, meer niet. Zo ben je startensklaar. Geen updates, geen installatie van stuurprogramma’s en geen onveilige Java-runtime.

Heb ik extra hardware nodig om documenten elektronisch te ondertekenen?

Dat hangt af van het soort handtekening dat je wilt gebruiken. Een eenvoudige, handgeschreven handtekening kun je simpelweg plaatsen met je muis of touchpad. Wil je een Qualified Advanced e-handtekening plaatsen met behulp van je beID of een andere eID? Dan heb je een eID-lezer nodig. Connective ondersteunt de meeste PCSC-smartkaartlezers.

Daarnaast werkt Connective samen met steeds meer partners om de compatibiliteit te garanderen met een brede waaier aan soft- en hardware. Deze partners zijn: Vasco, OpenTrust, Microsoft Pinpoint, CertEurope, K-Sign, GlobalSign, QuoVadis, Topaz Systems, SafeNet, Wacom, StepOver en Option.

Digital Transaction Management (DTM) of digitaal transactiebeheer maakt gebruik van deze technologieën om bedrijven te helpen het hele proces van het creëren, afhandelen en ondertekenen van overeenkomsten van a tot z te beheren en te controleren. DTM neemt de moeilijkheden weg die inherent zijn aan transacties waarmee doorgaans mensen, werkstromen, papierwerk, documentafhandeling, gegevensstromen en handtekeningen gepaard gaan om processen sneller, makkelijker, handiger, veiliger en conformer te maken.


Meer weten? Neem contact met ons op.
Of nog beter: probeer het gewoon zelf uit!

Vraag je je af hoe de eSignatures oplossing van Connective werkt?
Start je gratis proefperiode.

Probeer eSignatures gratis

Wil je met iemand van Connective praten?
Neem dan nu contact met ons op.

Contacteer ons