De verschillende elektronische ondertekeningsmethoden uitgelegd

Elektronische ondertekeningsmethoden

Wanneer je op zoek gaat naar een elektronische handtekeningoplossing, of wanneer je documenten elektronisch ondertekent zal je misschien wel merken dat er heel wat elektronische ondertekeningsmethoden bestaan vandaag de dag. Deze variëren van eenvoudige methoden zoals een goedkeuringsknop of een handgeschreven handtekening tot meer geavanceerde of  zelfs gekwalificeerde en dus zeer veilige ondertekeningsmethoden zoals bijvoorbeeld ondertekening met een nationale elektronische identiteitskaart.

Belangrijk om te weten is dat, afhankelijk van de ondertekeningsmethode, een ondertekeningsproces vaak wordt voorafgegaan door authenticatie van de gebruiker. Dit is het proces waarbij iemands inloggegevens worden geverifieerd voordat toegang tot een systeem wordt verleend, in dit geval een systeem voor elektronisch ondertekenen.

Authenticatie draagt bij aan de afdwingbaarheid van ondertekende documenten, omdat daarmee wordt gevalideerd met wie een bedrijf, organisatie of instelling zaken doet. Of een bedrijf al dan niet beslist om authenticatie te vragen tijdens het ondertekeningsproces, zal afhangen van de waarde van de transactie en de wisselwerking met de gebruikerservaring.

Hoewel authenticatie niet noodzakelijk meer omslachtige handelingen voor de gebruiker inhoudt, is het toch complexer en vergt het meer van de gebruiker dan een eenvoudige krabbel met de vinger op een smartphone of de muis van een pc.

In deze blog willen je meer inzicht geven in welke ondertekeningsmethoden er op dit moment bestaan.

DISCLAIMER:

De informatie in deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als juridisch advies. Connective garandeert niet dat de hierin
opgenomen informatie actueel of nauwkeurig is en doet geen uitspraken over de rechtsgeldigheid van elektronische ondertekeningsmethoden. De wetgeving inzake elektronische handtekeningen
verandert snel en kan per rechtsgebied verschillen. Als u vragen hebt over de inhoud of beweringen in dit gedeelte, of over de vraag of de oplossingen van Connective geschikt zijn voor de behoeften van uw organisatie, neem dan contact op met een juridische professional in uw regio.

Elektronische ondertekeningsmethoden zonder authenticatie

Handmatige handtekening

Een eenvoudige, handmatige handtekening kan op het scherm worden gezet met de muis of touchpad of met een vinger of stylus op een touchscreen. Dit wordt ook beschouwd als een digitale handtekening.

Getypte handtekening

Met deze ondertekeningsmethode typ je je naam met behulp van een toetsenbord. Je kunt vervolgens kiezen uit verschillende voorgeconfigureerde handgeschreven lettertypes om je handtekening weer te geven.

Goedkeuringsknop

Een simpele muisklik op een goedkeuringsknop. Dit resulteert in een goedkeuringshandtekening.

Elektronische ondertekeningsmethoden met authenticatie

Biometrische handtekening

Om te ondertekenen met een biometrische handtekening is een biometrische handtekeningentablet of een biometrische pen vereist. Met de handtekeningentablet en de biometrische pen kunnen de biometrische kenmerken van een handtekening worden vastgelegd, zoals de plaats waar de pen zich bevindt, het moment waarop de penpunt wordt ingedrukt en de druk die op de penpunt wordt uitgeoefend. Deze biometrische gegevens worden aan de handtekening toegevoegd, waardoor een uniek biometrisch handtekeningprofiel ontstaat. Hiermee kan de
fabrikant van de handtekeningentablet de authenticiteit van de handtekening desgewenst verifiëren.

Ondertekenen met een smartcard of token (USB)

De meest bekende soort smartcard die gebruikt kan worden voor digitale handtekeningen is de (nationale) elektronische identiteitskaart van een land, bijvoorbeeld LuxID, Estonian ID, .beID etc. Andere specifieke voorbeelden van smartcards zijn onder andere de Belgische Lawyer ID en de Common Access Card (CAC)
of de Personal Identity Verification Card (PIV) in de VS.

Deze smartcard bevat een persoonlijk certificaat met een privésleutel die door een gekwalificeerde leverancier is afgegeven. Om documenten te ondertekenen, moet de ondertekenaar de smartcard in de kaartlezer of de token in de USB-poort steken en zijn of haar persoonlijke pincode invoeren om zich te identificeren.

Login en wachtwoord (inclusief SSO)

  • In sommige onboardingprocessen identificeert een gebruiker zich door zijn gebruikersnaam (vaak zijn e-mailadres) en wachtwoord te kiezen en soms door wat extra informatie in te vullen. Deze referenties kunnen worden gebruikt om zichzelf te identificeren bij het elektronisch ondertekenen van documenten.
  • Voor een veiliger login- en wachtwoordoplossing voor ondertekening kun je een oplossing als Swisscom gebruiken om een eenmalige identificatie via Face2Face of video af te dwingen en zo de identiteit van de ondertekenaar vast te stellen. Daarna kan de ondertekenaar ervoor kiezen om een login en wachtwoordcombinatie aan te maken die hij kan hergebruiken voor authenticatiedoeleinden, of om zich te authenticeren via een mobiele applicatie. Dankzij de eerdere identificatie is er een persoonlijk certificaat aan de identiteit gekoppeld, waardoor deze veel veiliger wordt. Dit resulteert in geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen.
  • Ook het SSO-principe (Single-Sign-On) is een voorbeeld van ondertekening met de methode met aanmelding en wachtwoord. Een persoon kan zijn inloggegevens gebruiken om in te loggen op het platform van een bedrijf om documenten te ondertekenen. Dit wordt vaak gecombineerd met meerfactorauthenticatie.

Eenmalig wachtwoord (OTP) via sms of e-mail

Bij ondertekening met een SMT OTP moet het mobiele telefoonnummer van de ondertekenaars bekend zijn. Tijdens het ondertekeningsproces moeten zij de laatste vier cijfers van hun telefoonnummer invoeren. Ze ontvangen dan een eenmalig wachtwoord via sms, dat nodig is om zich te identificeren. In het geval van een OTP per e mail is het e-mailadres van de ondertekenaar nodig. De ondertekenaar moet het e-mailadres invullen. In ruil daarvoor wordt een wachtwoord naar dat adres gestuurd dat nodig is voor de authenticatie.

Mobiele identiteiten

Een mobiele identiteit verwijst naar de digitale identiteit van een persoon en de technologie die wordt gebruikt om deze te beheren, d.w.z. een smartphone, tablet of andere draagbare technologie. Een veel voorkomende usecase is dat een gebruiker eerst zijn/haar mobiele identiteit aanmaakt via een onboardingproces. Bijvoorbeeld via een elektronische identiteitskaart of via de inlogmethoden van een bank. Vervolgens creëert de gebruiker een wachtwoord dat aan zijn/haar mobiele identiteit wordt gekoppeld. Zodra de mobiele identiteit is aangemaakt, kan zij worden gebruikt voor authenticatie in bijvoorbeeld een elektronisch ondertekeningsproces. Een voorbeeld van een mobiele identiteit is itsme® in België.

Publieke/overheidsinitiatieven

Sommige overheden hebben authenticatiediensten in het leven geroepen voor toegang tot beveiligde online overheidstoepassingen. Deze authenticatiemiddelen kunnen in sommige gevallen ook worden gebruikt in een elektronisch ondertekeningsproces.
Bijv. DigiD, FranceConnect, FAS België, MitID etc.

Bankauthenticatie (soms in combinatie met netwerkproviders)

Er bestaan initiatieven van banken voor het aanmaken van persoonlijke elektronische identiteiten voor een veilige identificatie. De bankidentiteit kan mobiel zijn, waarbij je identiteit op je mobiele simkaart is opgeslagen, of kan worden vastgesteld via een hardware-authenticator, zoals een bankpaslezer of een éénknopsauthenticator.

Bijv. iDIN, Bank ID Norway, Bank ID Sweden, Finish Trust Network etc.

Biometrische authenticatie

Vóór de ondertekening kan een veilig authenticatieproces worden uitgevoerd op basis van unieke biologische kenmerken
(bijv.: stem, gelaatstrekken, vingerafdrukken,…) van personen om na te gaan of ze werkelijk zijn wie ze zeggen te zijn. Nadien kan het document elektronisch worden ondertekend. De biometrische authenticatie zal worden vastgelegd in document audit trails, die gelden als bewijs van een beveiligde, juridisch bindende digitale handtekening.

Bijv. SmileID van Electronic ID, FaceID van Apple etc.

Anders dan op papier, bestaan er veel verschillende manieren om digitale transacties te ondertekenen. Elk type heeft zijn eigen niveau van bewijswaarde en legaliteit. Elk type heeft een eigen unieke gebruikservaring. Bij Connective bieden we tal van elektronische ondertekeningsmethoden.

Indien je meer wilt weten over elektronische handtekeningen, download onze gids via het onderstaand formulier of contacteer ons.

Download onze gids over digitale handtekeningen!

Connective eSignatures is nu Nitro Sign Premium

Connective is nu onderdeel van Nitro. Dit domein wordt weldra gedeactiveerd. Ga naar gonitro.com en blijf op de hoogte van de nieuwste updates en features van Nitro Sign Premium (voorheen Connective eSignatures).