Hoe werkt een digitale handtekening bij de notaris?

Digitale handtekening - Notaris
Sinds enkele jaren hebben ook notarissen een tablet en een stylus voor de digitale ondertekening van authentieke aktes in hun kantoren. Hoewel het beroep vanuit juridisch oogpunt strikt gereglementeerd blijft en de fysieke aanwezigheid van de partijen vaak vereist is om documenten te ondertekenen, merken we graag op dat digitale ondertekening op afstand nu in bepaalde specifieke gevallen mogelijk is. Daardoor wordt de dagelijkse praktijk van notarissen erg vereenvoudigd.

DISCLAIMER: De informatie in deze blogpost is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en is niet bedoeld als (juridisch) advies. Connective garandeert niet dat de informatie in deze blogpost up-to-date of accuraat is, noch doen wij uitspraken over hoe u Connective eSignatures moet gebruiken voor specifieke use cases. Wij wijzen u erop dat de wetgeving die van toepassing is op digitale handtekeningen snel verandert en per rechtsgebied kan verschillen. Als u vragen hebt over de inhoud of beweringen in deze blogpost, of over de vraag of de oplossingen van Connective geschikt zijn voor de behoeften van uw organisatie, neem dan contact op met een juridische professional in uw regio.

Een digitale handtekening: wat is dat precies?

Een digitale handtekening is een technologie waarmee u een document in digitaal formaat kunt ondertekenen via een elektronisch certificaat. Als het document echt juridische waarde moet hebben, moet het voldoen aan de minimumvereisten voor een digitale handtekening om als geldig te worden beschouwd, zoals vastgesteld in Verordening nr. 910/2014, bekend als de ‘eIDAS‘. Deze geldt in Frankrijk en in de hele Europese Unie. Een derde partij die als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener is erkend en door de toezichthoudende instantie van het land is gecontroleerd en gecertificeerd, moet de digitale handtekening uitvoeren. Er zijn drie niveaus van digitale handtekeningen, elk met een verschillend veiligheidsniveau. Dan gaat het om:
  • De zogenaamde simpele handtekening: dit is de meest elementaire vorm van een digitale handtekening, zoals een eenvoudig selectievakje op een digitaal document.
  • De zogenaamde geavanceerde handtekening: deze heeft een hogere graad van beveiliging, moet de ondertekenaar identificeren en ervoor zorgen dat elke latere wijziging van de gegevens kan worden opgespoord.
  • De zogenaamde gekwalificeerde handtekening: deze biedt de hoogste mate van veiligheid. Naast de bovengenoemde criteria moet de handtekening ook worden aangemaakt met een gekwalificeerde tool voor digitale handtekeningen en gebaseerd zijn op een gekwalificeerd certificaat voor digitale handtekeningen.

De digitale handtekening op afstand: de notarissen zijn bijzonder

Hoewel de ondertekening van authentieke akten op het notariskantoor de fysieke aanwezigheid van de partijen vereist, herinnert de Conseil Supérieur du Notariat eraan dat de ondertekening van bepaalde akten die dagelijks op het notariskantoor worden beheerd, op afstand kan gebeuren door middel van een digitale handtekening.

Daarvoor moet worden gebruikgemaakt van een geavanceerde oplossing voor elektronische handtekeningen die door eIDAS is gecertificeerd. De geavanceerde handtekening is inderdaad essentieel om de ondertekenaars veilig te identificeren.

Sommige andere rechtsgebieden vereisen het gebruik van een gekwalificeerde elektronische handtekening voor de digitale ondertekening van notariële akten, documenten en/of volmachten. Raadpleeg uw plaatselijke wetgeving om na te gaan welk beveiligingsniveau in uw rechtsgebied vereist is.

De digitale handtekening op afstand bij de notaris is een mogelijkheid voor de volgende documenten:

  • Honorariumovereenkomsten;
  • Volmachten;
  • Voorlopige verkoopovereenkomsten;
  • Onderhandse akten;

Wat zijn de voordelen van de digitale handtekening op afstand voor notarissen?

Een van de eerste voordelen van de invoering van de digitale handtekening op afstand bij de notaris voor bepaalde documenten? Ze kunnen toch activiteiten blijven uitvoeren voor de cliënt in situaties als een lockdown of quarantaine. Of ook bijvoorbeeld in een gezondheidscrisis waarbij verplaatsingen en fysieke contacten moeten worden beperkt.

Een ander belangrijk voordeel is dat het ondertekeningsproces wordt versneld wanneer de partijen geografisch ver van elkaar verwijderd zijn. We geven een heel concreet voorbeeld. De geavanceerde digitale handtekening levert notarissen bij de verkoop van vastgoed aanzienlijke tijdwinst op, omdat twee personen die in verschillende regio’s gevestigd zijn, snel een voorlopige verkoopovereenkomst kunnen ondertekenen. We weten dat het in dit geval vaak erg ingewikkeld is om de twee partijen face-to-face bij elkaar te brengen.

Meer in het algemeen bieden geavanceerde digitale handtekeningen op afstand een betere klantenervaring omdat ze omslachtige administratieve procedures vereenvoudigen.

De digitale handtekening maakt tot slot het dagelijkse leven van notarissen veel eenvoudiger, zodat ze zich meer op hun kerntaken kunnen concentreren.

Vragen? Contacteer onze experts!

Connective eSignatures is nu Nitro Sign Premium

Connective is nu onderdeel van Nitro. Dit domein wordt weldra gedeactiveerd. Ga naar gonitro.com en blijf op de hoogte van de nieuwste updates en features van Nitro Sign Premium (voorheen Connective eSignatures).