Wat is de toegevoegde waarde van een Qualified Trust Service Provider (QTSP)?

qualified-trust-service-provider

In het huidige digitale tijdperk passen bedrijven zich continu aan en veranderen ze hun digitale gewoontes. Voor zover zij dat nog niet hadden gedaan, voegen bedrijven over de hele wereld elektronische handtekeningen toe aan hun gereedschapskist of breiden zij het gebruik ervan uit. Workflows met elektronische handtekeningen zijn langzamerhand onmisbaar geworden voor bedrijven die met succes op afstand zaken willen doen.

Om elektronische handtekeningen veilig en efficiënt te maken voor bedrijven en burgers was er een wettelijk kamer nodig voor elektronische handtekeningen en andere diensten. Daarom werd in 2016 op Europees niveau de eIDAS-verordening opgesteld (eIDAS staat voor electronic IDentification, Authentication and trust Services).

In deze verordening worden verleners van vertrouwensdiensten gedefinieerd als degenen die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de elektronische identificatie van ondertekenaars en diensten met behulp van krachtige mechanismen voor authenticatie, digitale certificaten en elektronische handtekeningen.

Bij Connective zijn we er trots op dat wij een Qualified Trust Service Provider (QTSP) volgens de eIDAS-verordening zijn. Dit betekent dat we de hoogste mate van vertrouwen en betrouwbaarheid bieden met onze diensten en ons houden aan de eisen die de eIDAS-verordening stelt aan Qualified Trust Service Providers.
Hier kun je Connective vinden op de EU Trust List.

Wat is een vertrouwensdienst of Trust Service?

eIDAS is opgesteld om te zorgen dat elektronische transacties veilig verlopen, ongeacht waar ze plaatsvinden. Sommige elektronische manieren van zakendoen hebben meer beveiliging en verificaties nodig dan andere. Dit is het geval bij vertrouwensdiensten. Het gaat hierbij om een elektronische diensten waarbij sprake is van een van de volgende mogelijkheden:

  • Het aanmaken, verifiëren en valideren van elektronische zegels of tijdstempels, elektronische handtekeningen, elektronisch aangetekende bezorgingen en de certificaten die daarvoor nodig zijn.
  • Het aanmaken, verifiëren en valideren van certificaten die worden gebruikt voor de authenticatie van websites.
  • Het bewaren van elektronische handtekeningen, zegels of gerelateerde certificaten.

Een verlener van vertrouwensdiensten wordt door eIDAS gedefinieerd als: “een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer vertrouwensdiensten verleent als een gekwalificeerde of als een niet-gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten”.

Waarom is een QTSP belangrijk?

Voor het niveau van Qualified Trust Service moet de dienst voldoen aan de vereisten van de eIDAS-verordening. Voordat een organisatie een ‘Qualified’ Trust Service Provider wordt, moet de organisatie een streng en onafhankelijk beoordelingsproces doorlopen en regelmatige audits ondergaan om te zorgen dat de organisatie blijft voldoen aan de eisen die eIDAS stelt aan gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten.

Deze gekwalificeerde status krijgen ze van een toezichthoudend overheidsorgaan dat de betreffende organisatie toestemming geeft om gekwalificeerde vertrouwensdiensten te verlenen.

Connective is bijvoorbeeld erkend als gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten voor elektronische handtekeningen, en zegels en certificaten om de geldigheid ervan aan te tonen.

Vanuit juridisch perspectief geldt voor zowel gekwalificeerde als niet-gekwalificeerde vertrouwensdiensten het non-discriminatiebeginsel als deze diensten worden gebruikt als bewijs in een rechtszaal. Met andere woorden: vertrouwensdiensten kunnen niet zomaar door een rechter worden afgewezen omdat ze in elektronische vorm zijn.

Maar omdat er voor Qualified Trust Service Providers strengere beoordelingsprocedures gelden, hebben deze diensten een krachtiger juridisch effect en een hogere technische beveiliging dan niet-gekwalificeerde vertrouwensdiensten. Gekwalificeerde vertrouwensdiensten bieden daardoor meer juridische zekerheid en meer veiligheid bij elektronische transacties.

Connective als Qualified Trust Service Provider (QTSP)

Connective doet er alles aan om de digitale ervaringen van onze klanten veilig, beveiligd en intuïtief te maken. We streven ernaar om aan alle industrienormen te voldoen en gegevensbescherming te bieden door ons ontwerp en onze standaardinstellingen.

Om het vertrouwen van onze klanten te vergroten zijn we onlangs gecontroleerd door de geaccrediteerde instelling LSTI om een Qualified Trust Service Provider te worden voor onze eSignatures-validatiediensten.

Tijdens deze controle is grondig gekeken naar onder andere de beveiliging, betrouwbaarheid en kwaliteit. En wij moesten als bedrijf aantonen dat we aan de relevante vereisten voldoen voor Qualified Trust Service Provider en voor de vertrouwensdiensten die we willen aanbieden. Kortom: ‘Qualified Trust Service Provider’ is een kwaliteitsstempel waarvoor strenge eisen gelden.

Bekijk ons certificaat.

Qualified Trust Service Provider

Waarom zou je kiezen voor een Qualified Trust Service Provider (QTSP)?

Door te kiezen voor een Qualified Trust Service Provider (QTSP) weet je als organisatie zeker dat de elektronische transacties die je uitvoert, volledig beveiligd zijn.

Door gebruik te maken van de diensten van een Qualified Trust Service Provider:

  • verlaag je het risico van je elektronische transacties aanzienlijk.
  • ben je goed verzekerd tegen geschillen en beperk je je aansprakelijkheid.
  • weet je zeker dat technische problemen snel worden opgelost.
  • heb je de zekerheid dat je transacties juridisch bindend zijn binnen de hele EU.
  • kun je diensten van een hogere kwaliteit aanbieden.

Vragen? Contacteer onze experts!

Connective eSignatures is nu Nitro Sign Premium

Connective is nu onderdeel van Nitro. Dit domein wordt weldra gedeactiveerd. Ga naar gonitro.com en blijf op de hoogte van de nieuwste updates en features van Nitro Sign Premium (voorheen Connective eSignatures).